93 434 03 83
secretaria@ecpna.com Rda. Gral. Mitre, 203 1º 2ª
08023 Barcelona
Qui som?Escola de Clínica Psicoanalítica
amb Nens i Adolescents

L’Escola de Clínica Psicoanalítica amb Nens i Adolescents (ECPNA) és una associació sense ànim de lucre dedicada a la transmissió i difusió del psicoanàlisi, i la promoció d’espais de debat en els que el pensament crític i la posada en comú de teories, experiències i opinions s’uneixen en la protecció dels drets de la infància.

Des de la seva formació, dos pilars sustenten la tasca de l’ECPNA:

En tant que Associació Professional, l’ECPNA aglutina psicoterapeutes de nens i adolescents de diferents tendències psicoanalítiques al voltant de la investigació i l’intercanvi d’experiències clíniques i postulats teòrics. Des de setembre de 1992 és membre fundador de la Federació Espanyola d’Associacions de Psicoterapeutes (FEAP), institució integrant de la European Association of Psycotherapy (EAP). Des de la seva vessant acadèmica, ofereix una formació
integral, rigorosa i àmplia en l’àmbit psicoanalític i les seves diverses corrents de pensament, en la especificitat del treball amb nens i adolescents. Des de 1992 l’Escola forma a psicoterapeute3s en el marc d’un Postgrau de quatre anys de durada. A partir del 2002, amplia la seva oferta formativa amb el Master en Clínica Psicoanalítica amb Nens i Adolescents del LifLong Learning Institute (IL3) de la Universitat de Barcelona, de dos anys de durada.
A grans trets, la formació pretén que l’alumne/a:
  • Comprengui l’estructura i el funcionament mental del nen i l’adolescent, es capaciti per a dur a terme un procés de psicodiagnòstic complet i estableixi la posterior orientació terapèutica.
  • Domini els coneixements de la psicopatologia necessaris per a un abordatge psicoanalític de les símptomes i els trastorns mentals que afecten a l’infant i l’adolescent.
  • Estableixi les bases de la psicoteràpia psicoanalítica
AssociacióAssociació de Professionals de la
Psicoteràpia Psicoanalítica

L’ECPNA es constitueix com una associació de professionals de la psicoteràpia psicoanalítica. La acreditació com a SOCI ACTIU implica posseir una titulació universitària en Psicologia, Medicina o Psicopedagogia, i haver cursat una formació de postgrau teòrica i pràctica.

La condició de soci permet formar part de la FEAP, Federació d’Associacions de Psicoterapeutes, de la que l’ECPNA és membre fundador, amb delegats en tres de les seves seccions (Psicoteràpia Psicoanalítica, Psicoteràpia de Nens i Adolescents, Comissió Permanent de Psicoteràpia Psicoanalítica de Nens i Adolescents).

La formació completa que ofereix la ECPNA (dos anys de Master més dos anys de Postgrau) cobreix les exigències formatives que estipula la FEAP com a requisits indispensables per a ser membre de la Federació i beneficiar-se del avantatges que suposa. En darrera instància, la competència per a l’admissió de sòcies és potestat de l’Assemblea de l’Associació.

En la seva tasca formativa i divulgativa, la ECPNA col·labora i compta amb el suport d’una sèrie d’associacions i institucions amb les que manté una estreta relació:

1
Màster

Màster en Clínica Psicoanalítica
amb nens i adolescents

Master de l’Institut de Formació Continua de la Universitat de Barcelona (IL3-UB). 2 anys de durada (1.500 hores lectives i pràctiques equivalents a 60 ECTS).

Formació dirigida a comprendre l’estructura mental del nen i l’adolescent, dominar els coneixements de la psicopatología per a elaborar un psicodiagnòstic complet i establir la posterior orientació terapèutica.

MÉS INFORMACIÓ
2
Postgrau

Postgrau en Clínica Psicoanalítica
amb nens i adolescents

Formació de títol propi de dos anys de durada. Inclou pràctiques d'atenció clínica.

Dirigit a aprofundir en l'estudi de la metapsicología i la psicopatología des de les principals escoles del pensament psicoanalític (freudiana, kleiniana i lacaniana) i en la teoria i tècnica psicoanalítica en l'atenció a infants i adolescents.

MÉS INFORMACIÓ
3
Cursos

Diversos cursos amb diferent
durada i temàtica.

Cursos intensius i Mòduls independents de formació de distinta durada.

Cursos anuals, quadrimestrals i mensuals. Introductòris i d'aprofundiment. Dirigits a tot aquell interessat en aprofundir en un o diversos camps de la clínica psicoanalítica amb nens i adolescents.

MÉS INFORMACIÓ
Master de l’Institut de Formació Continua de la Universitat de Barcelona (IL3-UB). 2 anys de durada (1.500 hores lectives i pràctiques equivalents a 60 ECTS).

Formació dirigida a comprendre l’estructura mental del nen i l’adolescent, dominar els coneixements de la psicopatología per a elaborar un psicodiagnòstic complet i establir la posterior orientació terapèutica.

MÉS INFORMACIÓ
Formació de tíotol propi de dos anys de durada. Inclou pràctiques d'atenció clínica.

Dirigit a aprofundir en l'estudi de la metapsicología i la psicopatología des de les principals escoles del pensament psicoanalític (freudiana, kleiniana i lacaniana) i en la teoria i tècnica psicoanalítica en l'atenció a infants i adolescents.

MÉS INFORMACIÓ
Cursos intensius i Mòduls independents de formació de distinta durada.

Cursos anuals, quadrimestrals i mensuals. Introductòris i d'aprofundiment. Dirigits a tot aquell interessat en aprofundir en un o diversos camps de la clínica psicoanalítica amb nens i adolescents.

MÉS INFORMACIÓ