93 434 03 83
secretaria@ecpna.com Rda. Gral. Mitre, 203 1º 2ª
08023 Barcelona
PostgrauPOSTGRAU en Clínica Psicoanalítica
amb Nens i Adolescents

L’ECPNA ofereix una formació integral, rigorosa i amplia, estructurada al voltant d’un cos teòric i un àrea clínica constantment interrelacionades oferint un recorregut per les diferents corrents del pensament psicoanalític.

L’ECPNA ofereix la possibilitat de completar la formació rebuda al llarg del Màster a través d’un Postgrau de títol propi de dos anys de durada. L’exposició teòrica de les diverses corrents psicoanalítiques exposada a les classes i els seminaris es complementa amb la vessant pràctica, a través de la que l’alumne/a s’inicia en la dinàmica professional podent realitzar pràctiques d’atenció clínica amb pacients, participant en grups de supervisió de la pràctica clínica i sessions clíniques
Els programes lectius del Postgrau han estat acreditats per la Federació Espanyola de Associacions de Psicoterapeutes (FEAP); L’alumne/a que hagi completat els quatre anys de formació acompleix doncs els requisits formatius que estipula l’esmenada Federació per a esdevenir membre acreditat de la mateixa, a través de l’Associació ECPNA. Formació dirigida als alumnes què hagin superat els dos anys de Màster o puguin acreditar una formació equivalent.
Objectius de la formació::
  • Comprendre l’estructura i el funcionament mental del nen i l’adolescent
  • Dominar els coneixements de la psicopatología necessaris per a un abordatge psicoanalític dels trastorns mentals que afecten a l’infant i l’adolescent
  • Capacitació per a la elaboració d’un procés psicodiagnòstic complet i establiment de la posterior orientació terapéutica
  • Establiment de les bases de la psicoteràpia psicoanalítica
Quadre d’assignatures

MÒDUL A


Aprofundiment en psicopatologia psicoanalítica
 

MÒDUL B


Narcisisme, Edip i Processos d’identificació en la teoria i clínica psicoanalítiques

MÒDUL C


Clínica Psicoanalítica amb Nens

MÒDUL D


Clínica Psicoanalítica amb adolescents

El curs comença la primera setmana d’octubre i finalitza la darrera setmana de juny.
Les classes s’imparteixen els dimarts i dijous de 19.30h a 21.30h.
Els grups de supervisió es reuneixen quinzenalment, 50 minuts abans de començar les classes.
Les sessions clíniques tenen lloc dins de l’horari de classes.
Els seminaris s’imparteixen un dissabte al mes de 10h a 14h.

Procés de matriculació

El període d’inscripció s’obre al maig i finalitza alsetembre. Per a cursar els dos anys de postgrau es requereix haver cursat el Master o demostrar haver rebut una formació equivalent.
L’import de cada curs és de 3.000 euros, sent el total del preu del Postgrau de 6.000 euros, amb l’opció de fraccionar el pagament en un màxim de 6 terminis.