93 434 03 83
secretaria@ecpna.com Rda. Gral. Mitre, 203 1º 2ª
08023 Barcelona
CursosCursos en Clínica Psicoanalítica
amb Nens i Adolescents

L’ECPNA ofereix una formació integral, rigorosa i amplia, estructurada al voltant d’un cos teòric i un àrea clínica constantment interrelacionades, oferint un recorregut per les diferents corrents del pensament psicoanalític

Per tal de facilitar l’accés a la formació, l’ECPNA ofereix diversos cursos i mòduls de formació, de distinta durada i preu. La formació es dirigeix a tot aquell interessat en aprofundir en un o diversos camps de la clínica psicoanalítica amb nens i adolescents.
Per inscriure’s cal contactar directament amb l’ECPNA (secretaria@ecpna.com)

Curs Intensiu de Clínica Psicoanalítica amb Nens i Adolescents

Introducció a l’obra de Freud: L’estructuració de l’aparell psíquic, repercussions en la clínica i la tècnica. Principis de la psicopatologia psicoanalítica.
Introducció a diferents autors: Klein, Lacan, Winnicott, Doltó.

Dos anys de durada.
Classes 1 dissabte al mes (8 dissabtes en total) de 10h a 21h (32 hores per curs) de gener a desembre. Programa recomanat per la FEAP com a Mòdul Independent de Formació per a Psicoterapeutes

Equip docent: Joseph Knobel, Carlos Blinder, Rosa Royo, Mauricio Santín, Carmen Grifoll, Magda Blanch, Margarita Solé, Xavier Ametller, Antonio Soler, Mª Elena Sammartino.

Mòduls Independents de Formació en Clínica Psicoanalítica amb Nens i Adolescents:

Mòduls anuals i quadrimestrals
Compatibles i complementaris
Classes setmanals presencials

Narcisisme i Edip en la teoria i clínica psicoanalítiques

Abordatge clínic – teòric dels conceptes de Narcisisme i Edip i dels processos d’identificació en la infància i l’adolescència des de les tres principals corrents del pensament psicoanalític (perspectiva freudiana, kleiniana i lacaniana)

Anual (d’octubre a juny). Classes dijous de 19.30 a 21.30.

Equip docent: Antonio Soler, José Ramón Ubieto, Jordi Artigue

Preu: 900 €

Aprofundiment en Psicopatologia Psicoanalítica

Abordatge teòric – clínic de les neurosi, les psicosi i les patologies del narcisisme no psicòtic des de les tres principals corrents del pensament psicoanalític (perspectiva freudiana, kleiniana y lacaniana)

Anual (d’octubre a juny). Classes dimarts de 19.30 a 21.30.

Equip docent: Mª Elena Sammartino, Carlos Tabbia, Marta Serra, Luis Sales

Preu: 900 €

Metapsicologia Freudiana I

El concepte de Metapsicologia formulat per S. Freud, designa la part més teòrica de la seva tasca, aquella que inclou principis, conceptes troncals, models explicatius tals com la idea d’un aparell psíquic dividit en instàncies, les teories de les pulsions, processos com la repressió, entre d’altres. Treball al voltant de dos eixos del pensament psicoanalític: l’establiment d’una sexualitat infantil i les teories de les pulsions.

Quadrimestral (d’octubre a febrer). Classes dijous de 19.30 a 21.30.

Equip docent: Xavier Ametller

Preu: 450 €

Metapsicologia Freudiana II

Estudi de la formació i de la concepció de l’aparell psíquic en Freud, introduint el punt de vista econòmic i analitzant els diferents principis que el regeixen. Introducció a la Primera i Segona Tòpica.
A partir del Projecte de Freud, reflexionarem sobre la formació de l’aparell psíquic en els primers mesos de vida del bebè i sobre la importància de la vivència de satisfacció, del displaer i del dolor. Intentarem lligar lo intrapsíquic amb la relació d’objecte. Ens acompanyarem, juntament amb Freud, de diversos autors, fonamentalment Winnicott i Green.

Quadrimestral (de febrer a juny). Classes dijous de 19.30 a 21.30.

Equip docent: Margarita Solé

Preu: 450 €

Psicopatologia de la criança: interaccions, vincle i discurs parental

Presentació teòrico – clínica de la integració dels nous coneixements sobre el sistema interactiu i el sistema de vincle – que permeten que el nadó rebi els estímuls humans que el permetran esdevenir persona – en la psicopatologia de la criança. Integració als coneixements aportats per la psicopatologia psicodinàmica i als coneixements aportats per la psicoanàlisis al desenvolupament i funcionament de l’aparell psíquic.

Bimestral (d’octubre a novembre). Classes dimarts de 19.30 a 21.30.

Equip docent: Margarita Ibáñez

Preu: 250 €

Narcisisme i Edip: els eixos de l’estructuració de l’aparell psíquic

Introducció als conceptes de Narcisisme i Complex d’Edip, en tant es tracta dels dos eixos fonamentales que intervenen en la estructuració del aparell psíquic i dels subjecte des de la perspectiva de la Metapsicologia freudiana. Contextualització de les idees freudianes sobre l’aparell psíquic en el marc de l’època en què van ser concebudes i treballant la seva dimensió social, cultural i universal, així com la seva vigència en l’actualitat.

Bimestral (de novembre a desembre). Classes dimarts de 19.30 a 21.30.

Equip docent: Luis Sales

Preu: 250 €

Psicopatologia Psicoanalítica I

La psicopatologia des de la Psicoanàlisis i des de la Psiquiatría Particularitats de la psicopatologia amb nens i adolescents. Del repte de nombrar sense alienar. Les neurosis: La repressió com a procés fonamental; fases de la constitució subjectiva; l’Edip com eix central La neurosi fòbica: les pors, els terrors nocturns, la formació de símptomes, el cas del petit Hans La neurosi obsessiva: l’afany de control, ambivalència, trastorn del pensament, indecisió i dubte

Quadrimestral (de febrer a juny). Classes dimarts de 19.30 a 21.30.

Equip docent: Clara Arnó i Joan Romeu

Preu: 450 €

Psicodiagnòstic amb nens i adolescents

El procés diagnòstic: consulta i demanda. Les entrevistes amb els pares.
Les entrevistes amb el nen: el joc i el dibuix en el procés psicodiagnòstic. Altres tècniques projectives. La devolució diagnòstica amb el nen i amb els pares. La iniciació del tractament Les entrevistes amb l’adolescent: els pares i l’adolescent, l’adolescent front al mirall. L’adolescent d’avui. L’escolta psicoanalítica: la transferència en ’anàlisi amb nens i adolescents.

De desembre a juny. Classes dimarts de 19.30 a 21.30.

Equip docent: Joseph Knobel, Carlos Blinder

Preu: 600 €

Metapsicologia segons M. Klein

Introducció a l’obra de Melanie Klein i a les seves principals contribucions a la teoria i tècnica del psicoanàlisi amb nens; el concepte de fantasia, les relacions d’objecte, posició esquizoparanoide i posició depressiva, identificació projectiva, instint de mort i enveja.

Quadrimestral (d’octubre a febrer). Classes dijous de 19.30 a 21.30.

Equip docent: Aurora Angulo, Sílvia Grundwalt

Preu: 450 €

Metapsicologia segons J. Lacan

Recorregut dels 40 anys que Lacan va dedicar a l’ensenyament del psicoanàlisis i dels conceptes que va aportar, recolzant-se en diverses disciplines del pensament. Repàs als diferents moments de la seva ensenyança, l’articulació entre ells i les conseqüències en la seva concepció de la cura, així com els efectes sobre conceptes freudians bàsics com transferència, interpretació i inconscient.

Quadrimestral (de febrer a juny). Classes dijous de 19.30 a 21.30.

Equip docent: Marta Serra, Enric Berenguer

Preu: 450 €

Psicopatologia Psicoanalítica II

Patologies del Narcisisme:

  • El narcisisme en l’obra de Freud: fase, estat i estructura. La cèl•lula narcisística mare-nadó. El lloc del nen en el fantasma parental
  • Integració del Jo i unitat psicosomàtica. El holding. Trauma infantil precoç. La apertura de l’espai transicional i el desenvolupament simbòlic.
  • Fallides en les interaccions precoces. Patologies severes en la primera infància. Trastorns del lactant. Depresió anaclítica i hospitalisme.
  • Psicosis en la infantesa: autisme infantil i psicosis confusional. Psicosis desorganitzades i deficitàries
  • Trastorns narcisistes no psicòtics en la infància i l’adolescència. La patologia límit

Bimestral (d’octubre a novembre). Classes dimarts de 19.30 a 21.30.

Equip docent: Mª Elena Sammartino

Preu: 300 €

Més informació a: secretaria@ecpna.com / 93 434 03 83

ECPNA: Rda. General Mitre 203, 1er 2na. 08023 Barcelona